Werkwijze

Aanmelden

U kunt uw hulpvraag altijd stellen via de mail of de telefoon, we kijken dan samen wat het beste bij u past. Als we het begeleidingstraject aangaan vraag ik u een door mij vooraf gestuurde vragenlijst in te vullen, voor kindercoaching vraag ik u deze dan indien mogelijk door beide ouders ondertekend terug te sturen voor het intakegesprek.

Intakegesprek

Naar aanleiding van uw intakeformulier volgt een intakegesprek (circa 30 min.), voor kindercoaching is dit gesprek bij voorkeur met uw kind erbij. Tijdens dit gesprek kunnen door mij aanvullende vragen gesteld worden om nog meer inzicht te krijgen in de hulpvraag van u en/of uw kind. In veel gevallen komt bij kindercoaching de hulpvraag van de ouders ook aan bod gaandeweg de sessies.

Het coachtraject voor volwassenen 

We bekijken binnen het traject per sessie waar we staan en wat u nodig heeft om uw doelen te bereiken.

Tijdens de sessies maak ik gebruik van:

  • Gesprek en luistertechnieken
  • Gesprekskaarten
  • Symbolen uit de natuur
  • Creatieve werkvormen zoals schrijven, tekenen en verven

Het kindercoachingstraject

Het traject bestaat uit een aantal sessies met uw kind, vaak zijn dit 5-6 sessies (van circa 1 uur) waarna een voortgangsgesprek plaats zal vinden met u en gekeken word of er nog meer sessies nodig zijn of dat het traject afgerond kan worden.

De ouders zijn bij de sessies zelf niet aanwezig. Om een coachingstraject te laten slagen, is het belangrijk dat de ouder(s) en de omgeving het kind ondersteunen. Indien nodig neem ik tussentijds contact met u op.

Tijdens de sessies maak ik gebruik van:

  • Gesprek en luistertechnieken
  • Spelvormen bijvoorbeeld: rollenspellen, coachspellen enz.
  • Creatieve werkvormen zoals tekenen, knutselen, kleien, verven en schrijven.
  • Verwerkingsboeken