Algemene voorwaarden

  • Alles wat jullie met mij bespreken is vertrouwelijk, mochten zich echter omstandigheden voordoen die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan is een coach verplicht dit te melden bij meldcode kindermishandeling en/of meldcode huiselijk geweld.
  • Bij kindercoaching trajecten moet de ouder/verzorger tijdens de sessies telefonisch bereikbaar zijn.
  • Voordat we het traject ingaan vraag ik u om het intakeformulier en de algemene voorwaarden te ondertekenen.
  • Heeft u een klacht neem dan contact op met de coach zodat we een oplossing kunnen vinden.
  • Na een aantal sessies volgt een voortgangsgesprek.
  • Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele materiële, psychische of fysieke schade ten gevolge van het onjuist opvolgen van aanwijzingen of onoplettendheid van de cliënt. Dit geldt voor individuele sessies alsook voor groepssessies.
  • Ik heb geen resultaatverplichting. Beslissingen en keuzes behoren tot de eigen verantwoordelijkheid van de coachees.
  • Voor de betaling van individuele coaching ontvangt u een factuur die u dient te betalen binnen 7 dagen na de factuurdatum aan Praktijk Happy Life.
  • Voor de betaling van workshops en groepstrainingen krijgt u na aanmelding een factuur die u voorafgaand dient te betalen, na betaling is uw aanmelding definitief.
  • Wanneer een afspraak voor individuele coaching niet door kan gaan, kunt u deze tot 24 uur van te voren af zeggen zonder dat er sessiekosten in rekening worden gebracht. Afspraken die niet tijdig worden geannuleerd zullen geheel in rekening worden gebracht, gelijk aan sessiekosten.